Mars & Mercurius: 10e lustrum, 1960 - 2010

Schaalbaarheid


Deze videoclips Z&V-machine© is een voorbeeld van kennis-deling over een realiteitsdomein waar een vereniging/stichting of Goede Doelen Organisatie of een NGO zich mee bezig houdt.

Bijvoorbeeld over:

 •     ►ontwikkelingssamenwerking, of
 •     ►vluchtelingen opvang, of
 •     ►noodhulp operaties, of
 •     ►dieren bescherming, of
 •     ►milieu, natuur, klimaat verbeteringen, of
 •     ►duurzame standaardisaties / - procedures, of
 •     ►educatie, of
 •     ►invalide kinderen.

Zo een videoclips Zoek-&Vind-machine© is uiterst geschikt voor PR of fondsenwerving.

Dit soort Z&V-machine worden door ons in opdracht op maat gemaakt voor Goede Doelen Organisaties, of NGO’s, of (niet-commerciële) verenigingen en stichtingen.

Wij kunnen voor u verfilmen:

 • ● congressen / symposia met diverse sprekers,
 • ● evenementen met diverse projecten of optredens,
 • ● veelzijdige specialistische onderwerpen,
 • ● tentoonstelling met veel presentaties,
 • ● workshops,

om daarna dit te beeldmateriaal editen,
en in een videoclips Zoek-&Vind-machine© plaatsen.

Ook uw eigen films -die in het verleden gemaakt zijn- kunnen erin gezet worden.


De videoclips Z&V-machine© kan gemakkelijk in uw website gelinkt of geplaatst worden.

Onze extra meerwaarden voor u zijn:

 • ■ herkenbare beelden: vermakelijk, leerzaam, en eenvoudig;
 • ■ heldere functionele betitelingen voor het zoeken en vinden;
 • ■ low budget prijzen.

Meer weten over de kosten? KLIK HIER

Als u een videoclips Zoek-&Vind-machine© wilt bestellen: KLIK HIER