Mars & Mercurius: 10e lustrum, 1960 - 2010

Home

Welkom in deze Zoek&Vind-machine.


Mars & Mercurius is een (internationale) vereniging die actief is in het bedrijfs- en maatschappelijk leven. Het doel van Mars & Mercurius is het bevorderen van een kameraadschappelijke verhouding tussen de leden in het zakelijk verkeer en daar buiten. Hierdoor steunen de leden elkaar onderling in het zakelijk leven alsook in het privé functioneren.


In Nederland telt Mars & Mercurius ongeveer 400 leden.


De leden hebben een verantwoordelijke functie in het bedrijfsleven en hebben een officiers-achtergrond. Mars&Mercurius staat voor een onderling netwerk waarbinnen het respect, kameraadschap en vertrouwen de speerpunten zijn.